Centrum Wywiadu Gospodarczego
43-300 Bielsko-Biała
ul. Tadeusza Romanowicza 27

Formularz zgłoszenia wierzytelności do sprzedaży

Zamawiający
*Data zgłoszenia:
 
*Imię i nazwisko:
 
*Miejscowość:
 
*Kod pocztowy:
 
*Ulica:
 
*Numer:
 
*Osoba do kontaktów:
 
*Telefon:
 
*Fax:
 
*E-mail:
 
*NIP:
 
Dłużnik
*Nazwa firmy, Imię i Nazwisko:
 
Kraj:
 
*Miejscowość:
 
*Kod pocztowy:
 
Ulica:
 
Numer:
 
*Tytuł wykonawczy (Sygn.akt)
 
*Kwota ł±czna tytułu (bez odsetek):
 
*Należność wymagalna oddania:
 
Uwagi:
 
Wstaw zał±cznik:
(PDF, JPEG, BMP, TIFF, DOC, DOCX, XLS, XLSX)
 
* pola obowiązkowe do wypełnienia
wierzytelności do sprzedaży