Centrum Wywiadu Gospodarczego
43-300 Bielsko-Biała
ul. Tadeusza Romanowicza 27

Formularz zakupu wierzytelności

Zamawiający
*Data zgłoszenia:
 
*Nazwa firmy, oferent:
 
*Miejscowość:
 
*Kod pocztowy:
 
*Ulica:
 
*Numer:
 
*Osoba do kontaktów:
 
*Telefon:
 
*Fax:
 
*E-mail:
 
*NIP:
 
Podmiot - dłużnik
*Liczba porządkowa na liście giełdy:
 
Nazwa firmy, Imię i Nazwisko:
 
Kraj:
 
Miejscowość:
 
Kod pocztowy:
 
Ulica:
 
Numer:
 
Tytuł wykonawczy:
 
Wartość wierzytelności:
 
*Proponowana cena za zakup:
 
Inne dane charakteryzujące dłużnika:
 
* pola obowiązkowe do wypełnienia
zakup wierzytelności,